Subscribe:

ПЛАН РОБОТИ

Назва майстер-класу 
«Створення освітнього Інтернет-ресурсу
вчителя української мови і літератури»

Мета:
1.     Вдосконалення професійної підготовки педагогічних кадрів, прискорення процесу трансформації ідей педагогічного досвіду в практичну діяльність, збагачення технологічного потенціалу слухачів майстер-класу.
2.     Знайомство з сервісами web 2.0. Робота в мережі Інтернет.


Завдання:
1.       Ознайомлення слухачів майстер-класу з Інтернет-технологіями.

2.  Підвищення рівня професійної майстерності вчителів шляхом вивчення досягнень науки та перспективного педагогічного досвіду.

3.     Створення блогів.


Очікувані результати роботи

         Створення он-лайн ресурсів для використання на уроках української мови і літератури.
Список рекомендованої літератури
1.     Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи / Ред. В.М. Мадзігон та Ю.О.Дорошенко. – К.: Наукова думка, 2003.
2.     Інформаційні технології в навчанні. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 240 с.
3.     Іщук Н.Ю. Застосування засобів мультимедіа у процесі підготовки економістів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2004. - 20 с.
4.     Клевцова Н.И. Методико-дидактические принципы создания и использования мультимедийных учебных презентаций в обучении иностранному языку: Дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.02. - Курск, 2003. - 189 c.
5.     Скалій О.В. Комп'ютерні технології диференціації процесу фізичного виховання школярів (на прикладі навчання плавання): Автореф. дис…канд. наук з фізичного виховання і спорту: 24.00.02 / Львівський держ. ін-т фізичної культури - Л., 2002. – 24 с.
6.     Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Наук.-метод. посібник / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К.: А.С.К., 2006.
7.     Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Просвіта», «Книга пам’яті України», 2000. – 368 с.
8.     Сороко Н.В. Реалізація діяльнісного підходу при комп’ютерному навчанні в умовах оновлення мовної освіти в Україні // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю. Бикова, Ю.О.Жука. – К.: Атіка, 2004.


ПЛАН РОБОТИ МАЙСТЕР-КЛАСУ на 2015–2016 н. р.

з/п
Зміст роботи
Термін виконання
Відповідальні
Примітка
І засідання
1
Ознайомлення з планом роботи на 2015-2015 навчальний рік.
Вересень
Бугайова Н.А.

2
Знайомство з поняттям Інтернет-технології.
Бугайова Н.А.

3
Створення акаунтів Google, блогів.
Слухачі майстер-класу.

4
Практичне заняття .
Слухачі майстер-класу.

Робота між засіданнями
Робота із блогом. Створення сторінок.
Вересень-жовтень


ІІ засідання
1
Знайомство із сервісами web 2.0
Жовтень
Бугайова Н.А.

2
Реєстрація у сервісах, які обрали для роботи.
Слухачі майстер-класу.

3
Практичне заняття. Створення завдань і вправ.
Слухачі майстер-класу.

4
Розміщення матеріалів на блог.
Слухачі майстер-класу.

Робота між засіданнями
Створення завдань і вправ у сервісах, що сподобалися.
Жовтень-листопад


ІІІ засідання
1
Колективна робота з інтерактивною стіною Padlet.
Листопад
Бугайова Н.А., слухачі майстер-класу.

2
Знайомство з blendspace.
Бугайова Н.А.

3
Практичне заняття. Створення інтерактивних плакатів.
Слухачі майстер-класу.

4
Демонстрація напрацювань.
Слухачі майстер-класу.

Робота між засіданнями
Колективна робота з інтерактивною стіною Padlet. Розробка конспекту уроку із використанням Інтернет-технологій.
Листопад-грудень
Слухачі майстер класу.

ІV засідання
1
Реєстрація в соціальній мережі Facebook. Створення групи.
Грудень
Бугайова Н.А., слухачі майстер-класу.

2
Реєстрація в регіональній спільноті «Я - Вчитель».
Слухачі-майстер-класу.

3
Робота над наповненням профілю, сторінки.
Слухачі-майстер-класу.

4
Демонстрація матеріалів.
Слухачі-майстер-класу.

Робота між засіданнями
Знайомство з педагогічними спільнотами.
Грудень-січень
Слухачі-майстер-класу.V засідання
1
Дистанційне заняття за допомогою безкоштовної програми Skype (режим демонстрації робочого столу).
Січень
Бугайова Н.А., слухачі майстер-класу.

2
Обмін досвідом.
Бугайова Н.А., слухачі майстер-класу.

3

Практичне заняття. Робота у чаті, форумі.
Бугайова Н.А., слухачі майстер-класу.

Робота між засіданнями
Спілкування он-лайн
Січень-лютий
Бугайова Н.А., слухачі майстер-класу.

VІ засідання
1
Веб-квест як сучасна технологія навчання на уроках української мови і літератури.
Лютий
Бугайова Н.А.

2
Ознайомлення з варіантами веб-квестів.
Бугайова Н.А.

3
Практична робота. Тема та завдання веб-весту.
Слухачі майстер-класу.

4
Практична робота. Створення платформи для веб-квесту.
Слухачі майстер-класу.

Робота між засіданнями
Створення веб-квесту.
Лютий-березень


VІІ засідання
1
Створення он-лайн ресурсів для використання на уроках української мови і літератури.
Березень
Бугайова Н.А., слухачі майстер-класу.

2
Практичне заняття. Робота в мережі Інтернет.
Слухачі майстер-класу.

Робота між засіданнями
Робота в мережі Інтернет.
Березень-квітень
Слухачі майстер-класу.

VІІІ засідання
1
Знайомство із сервісом coggle.
Квітень
Бугайова Н.А.

2
Створення ментальних карт.
Слухачі майстер-класу.

3
«Перевернуте та змішане» навчання. Знайомство з теоретичним матеріалом.
Бугайова Н.А.

4
Підготовка матеріалів для «перевернутого» навчання.


Робота між засіданнями.
Розробка конспекту уроку із «перевернутим» навчанням. Створення ментальних карт. Розміщення матеріалів у мережі Інтернет.
Квітень-травень
Слухачі майстер-класу.

ІХ засідання
1
Демонстрація блогів.
Травень
Слухачі майстер-класу.

2
Складання плану роботи на 2016-2017 навчальний рік.
Бугайова Н.А., слухачі майстер-класу.

0 коммент.:

Отправить комментарий

 
Blogger Templates